Admitere

Taxe scolare

Înscrierea elevilor la Scoala Primara Lexford Castel

 • transmiterea unui e-mail, care să conţină datele de contact ale părinţilor (număr de telefon si e-mail) şi numele si prenumele elevului
 • serviciul secretariat al scolii va contacta părinții in vederea stabilirii unui interviu cu directorul școlii - interviul are loc la sediul unitatii cu ambii părinţi şi copilul care urmează a fi înscris
 • observarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri ai şcolii prin cabinetul de consiliere
 • testare care are loc în aceeași zi cu interviul, la limba engleză, limba si literatura română şi matematică

Procedura de inscriere

În cazul în care elevul este declarat admis, urmează înscrierea acestuia la Scoala Primara Lexford Castel pe baza unui dosar care cuprinde:


 • cererea de înscriere
 • contract de scolarizare
 • copia certificatului de naştere al copilului
 • copia actului de identitate al unuia dintre parinti
 • cererea de transfer (pentru elevii care se transfer de la alte școli)
 • foaia matricolă de la şcoala frecventată anterior / fişa de evaluare de la grădiniţa frecventată anterior
 • fişa medicală
 • alte documente solicitate de Scoala Primara „Lexford Castel”, în funcţie de situaţie


Taxe scolare

PROGRAM SCURT
7:30-12:00

500 lei
pe luna
 • Mese: mic dejun

PROGRAM LUNG
7:30 – 18:00

800 lei
pe luna
 • Mese:
  - mic dejun
  - pranz
  - gustare

PROGRAM MEDIU
7:30 – 14:00

600 lei
pe luna
 • Mese:
  - mic dejun
  - pranz