Misiune

Viziunea noastra

Promovarea educaţiei permanente prin stimularea unei imagini pozitive despre sine, crearea unui mediu stimulativ care să încurajeze copilul în descoperirea aptitudinilor şi talentelor sale, pentru a se putea integra în realitatea socială.
Grădiniţa cu program prelungit Lexford Castel promovează un învăţământ competitiv, adaptat particularităţilor de vârstă şi individuale ale preşcolarilor.

Pentru realizarea misiunii, ne propunem:

Asigurarea accesului la o educaţie complexă şi echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia sociala, apartenenţa etnică sau religioasă.

Identificarea şi satisfacerea nevoilor de formare continuă, crearea contextului favorabil acestor activităţi prin care să se asigure suportul producerii schimbărilor în educaţie şi formării competentelor necesare introducerii noului în actul educaţional.

Valorificarea experienţelor pozitive existente şi a specificului unităţii.

Sprijinirea parteneriatelor grădiniţă-şcoală-comunitate şi a tuturor activităţilor care determină pe părinţi să devină parteneri activi şi responsabili în educarea propriilor copii.

Satisfacerea asteptărilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi.