Misiune

Viziunea noastra

Educatia este cel mai puternic motor al schimbarilor sociale, dar pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbari fundamentale, care sa faca posibila dezvoltarea unei societatii echitabile bazata pe cunoastere. În acest scop Scoala noastra îsi propune sa dezvolte o cultura organizationala de tip retea care sa promoveze valori si credinte împartasite de educatori, elevi si parinti, punând accentul pe învatare si creind un climat educativ de învatare. Învatarea trebuie sa treaca dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline si tehnologii complexe care sa-i ajute pe elevi sa se integreze într-o societate în schimbare.
Învatarea trebuie centrata pe elev, înglobând cele mai noi idei si practici pedagogice. CDS-ul trebue sa se axeze pe noi discipline (informatica, tehnici de comunicare, utilizarea internetului, educatie ecologice etc.) Ne propunem sa dezvoltam în parteneriat cu comunitatea locala , un mediu favorabil educatiei, bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informationale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev sa beneficieze de sansa de a fi educat ca bun cetatean european, creativ dar si critic si autocritic, capabil sa se integreze în orice tara europeana.

Misiunea Scolii Primare Lexford Castel este crearea unui loc propice pentru dezvoltarea holistică a copilului:

- Unde copilul este acceptat în funcţie de propriile nevoi
- Unde copilul învaţă să-i respecte pe cei din jur şi să aprecieze ce înseamnă să faci parte din comunitate
- Unde copilul învaţă despre valorile vieţii
- Unde curiozitatea şi dragostea copilului pentru cunoaştere sunt încurajate şi dezvoltate

Elevii Scolii Primare Lexford Castel participă activ la propria lor educaţie. Învăţând prin practică, copiii sunt pregătiţi să devină capabili să facă faţă unor situaţii-problemă şi să gestioneze corect provocările viitoare.

Copiii sunt stimulaţi să aibă iniţiativă, să obţină succese, să managerieze corect posibile situaţii conflictuale, să-şi dezvolte gândirea critică şi astfel, prin propriile eforturi, să dobândească încredere în sine, pe termen lung.

Elevul Scolii Primare Lexford Castel este bine pregătit, creativ, curajos şi sigur pe forţele proprii.

Cadrul didactic Scolii Primare Lexford Castel este un bun îndrumător şi organizator ce susţine dezvoltarea aptitudinilor personale ale fiecărui copil şi promovează un sistem de valori şi principii în procesul instructiv-educativ.

Părintele Scolii Primare Lexford Castel este un partener activ al școlii, având un rol crucial în dezvoltarea copilului. Alături de copii, părinții se bucură de experiența pe care o oferă comunitatea Scolii Primare Lexford Castel.