Sari la procedura de înscriere pentru...

• Creșă și grădiniță

• Școală primară

• Școala generală

• After-school


Procedura de înscriere pentru creșă și grădiniță

Programarea unui interviu

Ne veți contacta pentru a stabili data și ora interviului în persoană folosind una din metodele găsite aici

Colectarea tuturor documentelor necesare

Certificatul de naștere al copilului

Actele de identitate ale părinților/tutorelui legal

Dosarul medical

Fișă medicală tip de la medicul de familie

Aviz de intrare in colectivitate

Adeverință medicala pentru participarea la ora de educație fizică

Prezentarea la interviu

Vă veți prezenta la interviu pentru a efectua înscrierea copilului dumneavoastră și pentru a stabili data intrării acestuia in colectivitate


Procedura de înscriere pentru școală primară

Programarea unui interviu

Ne veți contacta pentru a stabili data și ora interviului în persoană folosind una din metodele găsite aici

Colectarea tuturor documentelor necesare

Certificatul de naștere al copilului

Actele de identitate ale părinților/tutorelui legal

Dosarul medical

Fișă medicală tip de la medicul de familie

Aviz de intrare in colectivitate

Adeverință medicala pentru participarea la ora de educație fizică

Colectarea tuturor documentelor opționale

Foaia matricolă de la școala frecventată anterior (în cazul unui transfer)

Prezentarea la interviu

Vă veți prezenta la interviu pentru a efectua înscrierea copilului dumneavoastră și pentru a stabili data intrării acestuia in colectivitate


Procedura de înscriere pentru școală generală

Programarea unui interviu

Ne veți contacta pentru a stabili data și ora interviului în persoană folosind una din metodele găsite aici

Colectarea tuturor documentelor necesare

Certificatul de naștere al copilului

Actele de identitate ale părinților/tutorelui legal

Dosarul medical

Fișă medicală tip de la medicul de familie

Aviz de intrare in colectivitate

Adeverință medicala pentru participarea la ora de educație fizică

Colectarea tuturor documentelor opționale

Foaia matricolă de la școala frecventată anterior (în cazul unui transfer)

Prezentarea la interviu

Vă veți prezenta la interviu pentru a efectua înscrierea copilului dumneavoastră și pentru a stabili data intrării acestuia in colectivitate


Procedura de înscriere pentru after-school

Programarea unui interviu

Ne veți contacta pentru a stabili data și ora interviului în persoană folosind una din metodele găsite aici

Prezentarea la interviu

Vă veți prezenta la interviu pentru a efectua înscrierea copilului dumneavoastră și pentru a stabili data intrării acestuia in colectivitate


Lexford Castel, 2005 - 2024